ZoWebdev

Web ontwikkeling voor Jongeren
[ 19-03-2010 | 18:15 ]

bestanden inlezen

Het volgende scriptje leest een bestand regel voor regel en slaat ze op in array $file.